logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - jaro 2017

 
Seminář TC 1701
  
Tlaková zařízení podle nové evropské směrnice 2014/68/EU (PED),
světových předpisů a předpisů / EU / ČR - aktuální stav.
Nové vydání normy pro netopené tlakové nádoby
ČSN EN 13445:2014/2017
normy pro vodotrubné kotle
ČSN EN 12952:2012/2016, kovová průmyslová potrubí 
ČSN EN 13480:2013, materiály pro tlaková zařízení ČSN EN 10028:2010 z hlediska 
výroby, svařování a zkoušení a souvisejících
připravovaných 
svářečských norem pro tlaková zařízení
.
    

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

      (rozsah semináře  2 dny) 

  

8. února 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

9. února 2017

( 9:00 - 15:30 )

(přestávky na oběd 12:00 - 12:30)

       

Cílem konzultačního semináře je především konzultovat problémy nové směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU(PED), nového vydání normy pro terminologii tlakových zařízení ČSN EN 764-1:2015/2017 včetně změny A1, normy ČSN EN 13445:2015/2017 (netopené tlakové nádoby – včetně Issue 2:2015 a Issue 3:2016) , normy ČSN EN 12952:2012/2016 (vodotrubné kotle) a normy ČSN EN 13480:2013 (kovová průmyslová potrubí - včetně Issue 2:2013, Issue 3:2014, Issue 4:2015 a Issue 5:2016) a dalších harmonizovaných norem. Dále konzultovat současný stav platné legislativy, technických norem a předpisů v oboru tlakových zařízení a oborech souvisejících, ve světových a EU předpisech a předpisech v ČR. Tento konzultační seminář je určen zájemcům o aktuální stav v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení, v rámci dále uvedeného rozsahu problematiky.

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.

    

Garanti semináře:

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob 

Ing. Jiří Podhora, CSc.

Soudní znalec v oboru svařování materiálů – Specializace na poruchy tlakových nádob, potrubí a ocelových konstrukcí; Evropský svářečský inženýr EWF; zpracovatel materiálových a svářečských částí norem ČSN EN 13445:2015/2016 a ČSN EN 13480:2013, včetně jejich změn a zpracovatel norem v TNK č. 70 - Svařování při ÚNMZ Praha.

       

Rámec konzultované problematiky

 

Aktualizovaná problematika

   

1.

Nová evropská směrnice 2014/68/EU (PED) a současný stav při aplikaci této směrnice a zahraničních předpisů v oboru tlakových zařízení z hlediska konstrukce, výpočtů, materiálů, výroby a zkoušení.

2.

Nové vydání normy pro terminologii tlakových zařízení ČSN EN 764-1:2015/2017 (Slovník), včetně změny A1 a normy 
ČSN EN 13445:2015/2017 v překladu (Netopené tlakové nádoby - části 1, 2, 3, 4 a 5, včetně Issue 2:2015 a Issue 3:2016).

3.

Vydání evropské normy ČSN EN 12952:2012/2016 (Vodotrubné kotle), včetně nového vydání ČSN EN 12952-1:2016 (Obecné požadavky).

4.

Vydání evropské normy ČSN EN 13480:2013 (Kovová průmyslová potrubí, včetně Issue 2:2013, Issue 3:2014, Issue 4:2015 
a Issue 5:2016).

5.

Volba základních a svařovacích materiálů pro TZ podle nových evropských a mezinárodních norem.

6.

Stanovení a kvalifikace postupů svařování WPS protokolem WPQR, včetně aktuálních změn.

7.

Vazba mezi základními proměnnými nové normy pro zkoušení svářečů ČSN EN ISO 9606-1 –Ocel a technologická norma 
ČSN EN ISO 15614-1
pro výrobu tlakových nádob podle ČSN EN 13445-4+A1

8.

Výroba a zpracování tlakových nádob a kovových průmyslových potrubí.

9.

Nové mezinárodní normy ČSN EN ISO pro zkoušení svarů tlakových zařízení a ocelových konstrukcí zavedené v roce 2014.

10.

Výpočtové metody pro navrhování částí tlakových zařízení podle světových a evropských předpisů a norem.

11.

Životnost tlakových zařízení, principy únavového posuzování a přístupy podle mezních stavů. 
Nové vydání normy ČSN EN ISO 5817:2014 z hlediska únavy svarových spojů.

12.

Principy návrhů tlakových zařízení: DBF – Design by Formulae (návrh na základě vzorců), DBA – Design by Analysis (návrh na základě analýzy), DBE – Design by Experiments (návrh na základě experimentů) a posuzování životnosti tlakových zařízení z hlediska únavy a tečení.

13.

Tlakové zkoušky tlakových nádob podle směrnice PED a nová koncepce tlakových zkoušek podle návrhu EN 764-8 a podle evropských norem EN pro tlakové nádoby (nové vydání ČSN EN 13445:2015/2017), kovová průmyslová potrubí (vydání 
ČSN EN 13480:2013), vodotrubné kotle (ČSN EN 12952-3:2012/2017) a podle světových předpisů.ů.

Nově doplněná problematika k 4. 1. 2017 

   

14.

Nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

15.

Nový zákon č. 91/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb..

16.

Nové nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

17.

První vydání úplných demonstračních příkladů projektování tlakových nádob podle evropské normy EN 13445:2014 (Netopené tlakové nádoby), CEN/TR 13445-101:2015 (ležatá nádoba + záporné teploty) a CEN/TR 13445-102:2015 (svislá nádoba + únava).

18.

Nová norma ČSN EN 3834-5:2016, připravovaná norma pro svářečské dozory ČSN EN ISO 14731 a směrnice ISO/TR 25901:2016 
(Svařování a příbuzné procesy – Slovník).

   

Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

8. 2. až 9. 2. 2017 (prezence 8. 2. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,- Kč

Daň DPH  21 %

903,- Kč

Celkem

 5 203,-  Kč

 

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

velká učebna,

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově Poli vlevo Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 1. února 2017

    

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1701 - Tlaková zařízení podle 2014/68/EU (PED) s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

 

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

    


   
Seminář TC 1702
   
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 

  

Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení 
Aktualizace podle nového vydání evropské normy ČSN EN 13445:2014/2017 a norem ČSN EN 13480:2012
 a ČSN EN 12952:2012 v návaznosti na směrnici PED (2014/68/EU) a další světové předpisy,
 

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

22. března 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

23. března 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

29. března 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

30. března 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob EN 13445:2014/2017 a česká vydání norem pro  vodotrubné kotle EN 12952-3:2013 a  pro průmyslová potrubí ČSN EN 13480-3:2013 a další problematiku pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou  směrnici 2014/68/EU. Seminář je nově rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

 Garant semináře:

  Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

,    

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2014/2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2013), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3:2012 a ČSN EN 12953-3), AD 2000 - Merkblatter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007. 

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle projektu nové normy EN 764-8, nových  vydání ČSN EN 13445:2017, 
ČSN 13480:2013, ČSN 12952:2013 a ČSN 12953 
a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

22. 3. až 23. 3. 2017 (prezence 22. 3. 2017 v 9:00-9:30)

29. 3. až 30. 3. 2017 ( prezence 29. 3. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Celkem

  7 865 ,-Kč

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

  

  


   
Seminář TC 1703
      
 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ podle nového vydání ASME BPV Code (2015)
 
Dodávky tlakových nádob podle ASME, Section VIII, Section IX a porovnání metod navrhování
 a výroby podle ASME s platnou evropskou směrnicí PED,

     

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

     (rozsah semináře  2 dny) 

  

26. dubna 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

27. dubna 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Na základě velkého zájmu spolupracujících firem se koná aktualizovaný konzultační seminář k novému vydání předpisů ASME BPV Code (Edition 2015) pro tlaková zařízení. Cílem semináře je konzultovat problematiku současného stavu platných světově uznávaných předpisů ASME, možnosti dodávek tlakových nádob s certifikací ASME, bez certifikace a případně ve spojení s platnými evropskými předpisy. Konzultovat možnost dodávek zařízení  jak v rámci EU, tak i do zemí mimo EU, včetně nezbytných podmínek, které firmy musí splnit pro úspěšné uplatnění v rámci konkurence. Tento seminář je určen zájemcům o konzultace a informace v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. 
Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné semináře o konzultace dalších problémů účastníků z technických předpisů ASME, z hlediska navrhování, výroby a přejímky. 

Tento konzultační seminář nenahrazuje profesní školení v dané problematice. 

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

   

Garant semináře:

    

Ing. Jaroslav Čížek

Autorizovaný inspektor ASME a PED.

       

Rámec konzultované problematiky:

   

1.

Předpisy ASME
- závaznost aplikace jednotlivých částí ve spojení s ASME, Section VIII 

2.

PED a ASME:
- navrhování, výroba a přejímka
- možnost uplatnění předpisů jednotlivě a ve spojení ASME a PED

3.

Možnosti dodávek tlakových nádob:
Nádoby dodávané
- s certifikací a razidlem ASME
- v souladu s ASME VIII Div. 1 bez certifikace
- v souladu s ASME jako součást investičního celku jiného výrobce
- nádoba podle PED

4.

Výroba a dodávka výše uvedených tlakových nádob: 
- v rámci EU
- do zemí mimo rámec EU

5.

Navrhování, výroba a přejímka,: 
- základní materiály podle ASME IIa,  volba materiálů, možnost recertifikace a jejich použití
- použití základních materiálů podle evropských předpisů
- svařování ASME IX v návaznosti na ASME VIII Div.1,
- evropské  přepisy pro svařování a ASME

     

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

26. 4. až 27. 4. 2017, prezence 26. 4. 2017 v 9:00-9:30

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,-Kč

Daň DPH 21 %

903,-Kč

Celkem

  5 203,-Kč

 

    

Místo konání semináře je shodné s místemi ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

velká učebna,

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

 

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz