logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - jaro 2015

 Informace o opakování odborného konzultačního semináře 
oboru tlakových zařízení

Z důvodů přeplnění v únoru 2015 uskutečněného semináře TC 1501, 
pořádáme opakování tohoto semináře.

Opakovaný seminář TC 1501-B

 

Seminář TC 1501-B
  
 Tlaková zařízení podle nové směrnice 2014/68/EU (PED),
směrnice 97/23/EC (PED) a světových předpisů / EU / ČR - aktuální stav.
Nové vydání normy pro netopené tlakové nádoby ČSN EN 13445:2014/2015  a normy pro 
vodotrubné kotle ČSN EN 12952:2012/2013, kovová průmyslová potrubí ČSN EN 13480:2012,
materiály pro tlaková zařízení ČSN EN 10028:2009/2010 z hlediska výroby, svařování a zkoušení 
 a související svářečské normy. 
    

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

      (rozsah semináře  2 dny) 

  

22. dubna 2015

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

23. dubna 2015

( 9:00 - 15:30 )

(přestávky na oběd 12:00 - 12:30)

       

Cílem konzultačního semináře je především konzultovat problémy nového vydání normy ČSN EN 13445:2014/2015, a norem ČSN EN 12952:2012/2013 (vodotrubné kotle), ČSN EN 13480:2013 (kovová průmyslová potrubí - včetně Issue 2:2013 a Issue 3:2014) a dalších harmonizovaných norem, směrnice 97/23/EC (PED) a nového vydání směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED) pro tlaková zařízení. Dále konzultovat současný stav platné legislativy, technických norem a předpisů v oboru tlakových zařízení a oborech souvisejících, ve světových a EU předpisech a předpisech v ČR. Tento konzultační seminář je určen zájemcům o aktuální stav v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení, v rámci dále uvedeného rozsahu problematiky.

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.

    

Garanti semináře:

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

Ing. Jiří Podhora, CSc.

Soudní znalec v oboru svařování materiálů – Specializace na poruchy tlakových nádob, potrubí a ocelových konstrukcí; Evropský svářečský inženýr EWF; zpracovatel materiálových a svářečských částí norem ČSN EN 13445:2010 a ČSN EN 13480:2012, včetně jejich změn do roku 2014; zpracovatel norem v TNK č. 70 - Svařování při ÚNMZ Praha.

       

Rámec konzultované problematiky

   

1.

Nová směrnice 2014/68/EU (PED) a současný stav při aplikaci této směrnice a zahraničních předpisů v oboru tlakových zařízení 

z hlediska konstrukce, výpočtů, materiálů, výroby a zkoušení.

2.

Nové vydání evropské normy ČSN EN 13445:2014/2015 - Netopené tlakové nádoby - části 1, 2, 4 a 5) a rozdíly mezi vydáními 2009 a 2014.

3.

Vydání  evropské normy ČSN EN 12952:2012/2013 - Vodotrubné kotle.

4.

Vydání evropské normy ČSN EN 13480:2012 (včetně Issue 2:2013 a Issue 3:2014) - Kovová průmyslová potrubí.

5.

Volba základních a svařovacích materiálů pro TZ podle nových evropských a mezinárodních norem.

6.

Stanovení a kvalifikace postupů svařování WPS protokolem WPQR, včetně změn roku 2014.

7.

Vazba mezi základními proměnnými nové normy pro zkoušení svářečů ČSN EN ISO 9606-1 -Oceli: 2014

a technologické normy ČSN EN ISO 15614-1.

8.

Výroba a zpracování tlakových nádob a kovových průmyslových potrubí.

9.

Nové mezinárodní normy ČSN EN ISO pro zkoušení svarů tlakových zařízení a ocelových konstrukcí zavedené 

v roce 2014. 

10.

Výpočtové metody pro navrhování částí tlakových zařízení podle světových a evropských předpisů a norem.

11.

Životnost tlakových zařízení, principy únavového posuzování a přístupy podle mezních stavů. Nové vydání normy ČSN EN ISO 5817:2014 z hlediska únavy svarových spojů.

12.

Principy návrhů tlakových zařízení: DBF – Design by Formulae (návrh na základě vzorců), DBA – Design by Analysis (návrh na základě analýzy), DBE – Design by Experiments (návrh na základě experimentů) a posuzování životnosti tlakových zařízení 

z hlediska únavy a tečení.

13.

Tlakové zkoušky tlakových nádob podle směrnice ( PED) a nová koncepce tlakových zkoušek podle návrhu EN 764-8 a podle evropských norem EN pro tlakové nádoby (nové vydání ČSN EN 13445:2014/2015), kovová průmyslová potrubí potrubí ( vydání ČSN EN 13480:2013), vodotrubné kotle (ČSN EN 12952-3:2012) a podle světových předpisů.

     

   

Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

22. 4. až 23. 4. 2015 (prezence 22. 4. 2015 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,- Kč

Daň DPH  21 %

903,- Kč

Celkem

 5 203,-  Kč

 

 

    

Místo konání semináře i ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

velká učebna,

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově Poli vlevo Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2015

    

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1501-B - Tlaková zařízení podle 2014/68/EU (97/23/EC - PED) s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

 

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

zpět  zpět

    


   
Seminář TC 1503
      
 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ podle ASME
 
Dodávky tlakových nádob podle ASME, Section VIII, Section IX a porovnání metod navrhování
 a výroby podle ASME s platnou evropskou směrnicí PED,

     

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

     (rozsah semináře  2 dny) 

  

13. května 2015

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

14. května 2015

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Na základě velkého zájmu spolupracujících firem se koná aktualizovaný konzultační seminář k současnému vydání předpisů ASME pro tlaková zařízení. Cílem semináře je konzultovat problematiku současného stavu platných světově uznávaných předpisů ASME, možnosti dodávek tlakových nádob s certifikací ASME, bez certifikace a případně ve spojení s platnými evropskými předpisy. Konzultovat možnost dodávek zařízení  jak v rámci EU, tak i do zemí mimo EU, včetně nezbytných podmínek, které firmy musí splnit pro úspěšné uplatnění v rámci konkurence. Tento seminář je určen zájemcům o konzultace a informace v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. 
Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné semináře o konzultace dalších problémů účastníků z technických předpisů ASME, z hlediska navrhování, výroby a přejímky. 

Tento konzultační seminář nenahrazuje profesní školení v dané problematice. 

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

   

Garant semináře:

    

Ing. Jaroslav Čížek

Vedoucí detašovaného pracoviště v oboru 1.1 TÜV Rheinland , autorizovaný inspektor ASME a PED, TÜV International, TÜV Rheinland Group

       

Rámec konzultované problematiky:

   

1.

Předpisy ASME
- závaznost aplikace jednotlivých částí ve spojení s ASME, Section VIII 

2.

PED a ASME:
- navrhování, výroba a přejímka
- možnost uplatnění předpisů jednotlivě a ve spojení ASME a PED

3.

Možnosti dodávek tlakových nádob:
Nádoby dodávané
- s certifikací a razidlem ASME
- v souladu s ASME VIII Div. 1 bez certifikace
- v souladu s ASME jako součást investičního celku jiného výrobce
- nádoba podle PED

4.

Výroba a dodávka výše uvedených tlakových nádob: 
- v rámci EU
- do zemí mimo rámec EU

5.

Navrhování, výroba a přejímka,: 
- základní materiály podle ASME IIa,  volba materiálů, možnost recertifikace a jejich použití
- použití základních materiálů podle evropských předpisů
- svařování ASME IX v návaznosti na ASME VIII Div.1,
- evropské  přepisy pro svařování a ASME

     

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,-Kč

Daň DPH 21 %

903,-Kč

Celkem

  5 203,-Kč

 

    

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

zpět  zpět