logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - podzim 2014

 
Seminář TC 1404
   
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 

  

Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení 
Aktualizace podle nových českých vydání evropských norem ČSN EN 13445:2010, ČSN EN 13480:2012
 a ČSN EN 12952:2012 v návaznosti na směrnici PED (97/23/EC) a další světové předpisy,
 

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 2 x 2 dny) 
  

15. října 2014

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

16. října 2014

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

22. října 2014

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

23. října 2014

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob EN 13445:2009 (včetně Issue 2:2010, Issue 3:2011, Issue 4:2012 a Issue 5:2013) a připravované nové vydání EN 13445-3:2014 a česká vydání těchto norem a nové vydání české normy pro vodotrubné kotle EN 12952-3:2013 a nové vydání české normy pro průmyslová potrubí ČSN EN 13480-3:2013), a další problematiku pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou směrnici 97/23/EC (PED). Tento seminář je určen k aktualizaci znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

 Garant semináře:

  Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

,    

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2010 včetně Issue 2:2010, Issue 3:2011 a Issue 4:2012), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2013), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3:2012 a ČSN EN 12953-3:2014), AD-2000 Merkblätter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007. 

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle projektu nové normy EN 764-8, nových  vydání ČSN EN 13445:2010, ČSN 13480:2013, ČSN 12952:2013 a ČSN 12953:2014  a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

15. 10. až 16. 10. 2014 (prezence 15. 10. 2014 v 9:00-9:30)

22. 10. až 23. 10. 2014 ( prezence 22. 10. 2014 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Celkem

  7 865 ,-Kč

 

    

Místo konání semináře i ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově Poli na mimoúrovňové křižovatce vlevo a Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 8. října 2014

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1404 - Tlaková zařízení - pevnostní výpočty s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

  

zpět  zpět

  


   
Seminář TC 1405
       
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Tlaková zařízení podle německých předpisů AD 2000 - Merkblatt a evropských norem (ČSN EN 13445 a dalších) v návaznosti na evropskou směrnici pro tlaková zařízení 97/23/EC - PED (Pressure Equipment Directive)
    

který se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 2 dny) 

  

12. listopadu 2014

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

13. listopadu 2014

( 9:00 - 15:30 )

 

     Cílem semináře je informovat o současném stavu německého předpisu pro tlakové nádoby AD 2000 – Merkblatt, možnostech dodávek tlakových nádob podle tohoto předpisu a návaznost na směrnici PED a evropské normy pro stavbu tlakových zařízení. Bude posouzena možnost dodávek jak v rámci EU, tak i do zemí mimo EU, včetně nezbytných podmínek, které firmy musí splnit pro úspěšné uplatnění v rámci konkurence. Tento seminář je určen zájemcům o aktuální informace v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování exportu firem a prohlubování odborných znalostí na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlakové nádoby. 

    Seminář je součástí souboru kurzů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné kurzy o další světový předpis pro navrhování, výrobu a přejímku tlakových zařízení v návaznosti na platné evropské předpisy pro tlaková zařízení PED. Rozsah semináře je vhodný jak pro počáteční seznámení s předpisy, tak i pro pokročilé zájemce. V průběhu semináře se konzultuje i problematika z praxe účastníků.
   

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.

 

Garant semináře:

 

  Ing.Jaroslav Čížek

vedoucí detašovaného pracoviště v oboru 1.1 TÜV Rheinland , autorizovaný inspektor ASME, AD 2000 a PED, TÜV International, TÜV Rheinland Group

 

Odborný rámec problematiky:

   

1.

Předpisy AD 2000 - Merkblatt
- skladba předpisů a aplikace jednotlivých řad a sešitů

2.

PED a aktuální vydání AD 2000 - Merkblatt
- základní porovnání metod navrhování, výroby a přejímky
- možnost uplatnění předpisů jednotlivě a ve spojení AD-2000 a PED

3.

Možnosti dodávek tlakových nádob:
- nádoby dodávané podle AD 2000 - Merkblatt
- AD 2000 - Merkblatt a  soulad s PED
- nádoba  jako součást investičního celku jiného výrobce

4.

Výroba a dodávka výše uvedených tlakových nádob: 
- v rámci EU
- do zemí mimo rámec EU

5.

Navrhování,výroba a přejímka,: 
- základní materiály podle, volba materiálů, možnost  jejich použití
- možnosti použití základních materiálů podle evropských předpisů a AD 2000 - Merkblatt
- hlavní zásady svařování AD 2000 - Merkblatt
- porovnání hlavních zásad evropských přepisů pro svařování a AD 2000 - Merkblatt

     

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

 

zpět  zpět