logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - podzim 2016

 
Seminář TC 1605
       
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Tlaková zařízení podle německých předpisů AD 2000 - Merkblatt a evropských norem (ČSN EN 13445 a dalších) v návaznosti na evropskou směrnici pro tlaková zařízení PED (2014/68/EU - Pressure Equipment Directive)
    

Seminář se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 2 dny) 

  

9. listopadu 2016

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

10. listopadu 2016

( 9:00 - 15:30 )

 

     Cílem semináře je informovat o současném stavu německého předpisu pro tlakové nádoby AD 2000 – Merkblatt, možnostech dodávek tlakových nádob podle tohoto předpisu a návaznost na směrnici PED a evropské normy pro stavbu tlakových zařízení. Bude posouzena možnost dodávek jak v rámci EU, tak i do zemí mimo EU, včetně nezbytných podmínek, které firmy musí splnit pro úspěšné uplatnění v rámci konkurence. Tento seminář je určen zájemcům o aktuální informace v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování exportu firem a prohlubování odborných znalostí na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlakové nádoby. 

    Seminář je součástí souboru kurzů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné kurzy o další světový předpis pro navrhování, výrobu a přejímku tlakových zařízení v návaznosti na platné evropské předpisy pro tlaková zařízení PED. Rozsah semináře je vhodný jak pro počáteční seznámení s předpisy, tak i pro pokročilé zájemce. V průběhu semináře se konzultuje i problematika z praxe účastníků.
   

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.

 

Garant semináře:

  Ing. Jaroslav Čížek

autorizovaný inspektor ASME, AD 2000 a PED

 

Odborný rámec problematiky:

   

1.

Předpisy AD 2000 - Merkblatt
- skladba předpisů a aplikace jednotlivých řad a sešitů

2.

PED a aktuální vydání AD 2000 - Merkblatt
- základní porovnání metod navrhování, výroby a přejímky
- možnost uplatnění předpisů jednotlivě a ve spojení AD-2000 a PED

3.

Možnosti dodávek tlakových nádob:
- nádoby dodávané podle AD 2000 - Merkblatt
- AD 2000 - Merkblatt a  soulad s PED
- nádoba  jako součást investičního celku jiného výrobce

4.

Výroba a dodávka výše uvedených tlakových nádob: 
- v rámci EU
- do zemí mimo rámec EU

5.

Navrhování,výroba a přejímka,: 
- základní materiály podle, volba materiálů, možnost  jejich použití
- možnosti použití základních materiálů podle evropských předpisů a AD 2000 - Merkblatt
- hlavní zásady svařování AD 2000 - Merkblatt
- porovnání hlavních zásad evropských přepisů pro svařování a AD 2000 - Merkblatt

     

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

9. 11. až 10. 11. 2015 (prezence 9. 11. 2016 9:00-9:30 hod)

 

Účastnický poplatek 

4 300  ,-Kč

Daň DPH 21 %

903 ,-Kč

Celkem

  5 203 ,-Kč

 

   

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování:  

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově poli vlevo Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 
Uzávěrka přihlášek: 4.  listopadu 2016

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

 

 

  

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1605 - Tlaková zařízení 
- AD 2000 Merkblatt - PED s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška