logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - jaro 2017

 
Seminář TC 1702
   
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 

  

Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení 
Aktualizace podle nového vydání evropské normy ČSN EN 13445:2015-2017 a norem ČSN EN 13480,
 ČSN EN 12952 a ČSN EN 12953 v návaznosti na směrnici PED (2014/68/EU), 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb.  a další světové předpisy,
 

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

22. března 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

23. března 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

29. března 2016

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

30. března 2016

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob EN 13445:2015-2017 a česká vydání norem pro  vodotrubné kotle EN 12952-3, válcové kotle ČSN EN 12953-3 a  pro průmyslová potrubí ČSN EN 13480-3 a další problematiku pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou  směrnici 2014/68/EU (PED) a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.  Seminář je nově rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

 Garant semináře:

  Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

,    

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2014-2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12953-3), AD 2000 - Merkblatter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007. 

Nová terminologická norma ČSN EN 764-1, Slovník.

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle CEN/TS EN 764-8, nových  vydání ČSN EN 13445, ČSN 13480, 
ČSN 12952 a ČSN 12953 
a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

22. 3. až 23. 3. 2017 (prezence 22. 3. 2017 v 9:00-9:30)

29. 3. až 30. 3. 2017 ( prezence 26. 3. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Celkem

  7 865 ,-Kč

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově Poli na mimoúrovňové křižovatce vlevo a Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2017

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1702 - Tlaková zařízení - pevnostní výpočty s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

  

  


   
Seminář TC 1704
      
 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ podle nového vydání ASME BPV Code (2015)
 
Dodávky tlakových nádob podle ASME, Section VIII, Section IX a porovnání metod navrhování
 a výroby podle ASME s platnou evropskou směrnicí PED,

     

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

     (rozsah semináře  2 dny) 

  

26. dubna 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

27. dubna 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Na základě velkého zájmu spolupracujících firem se koná aktualizovaný konzultační seminář k novému vydání předpisů ASME BPV Code (Edition 2015) pro tlaková zařízení. Cílem semináře je konzultovat problematiku současného stavu platných světově uznávaných předpisů ASME, možnosti dodávek tlakových nádob s certifikací ASME, bez certifikace a případně ve spojení s platnými evropskými předpisy. Konzultovat možnost dodávek zařízení  jak v rámci EU, tak i do zemí mimo EU, včetně nezbytných podmínek, které firmy musí splnit pro úspěšné uplatnění v rámci konkurence. Tento seminář je určen zájemcům o konzultace a informace v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. 
Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné semináře o konzultace dalších problémů účastníků z technických předpisů ASME, z hlediska navrhování, výroby a přejímky. 

Tento konzultační seminář nenahrazuje profesní školení v dané problematice. 

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

   

Garant semináře:

    

Ing. Jaroslav Čížek

Autorizovaný inspektor ASME a PED.

       

Rámec konzultované problematiky:

   

1.

Předpisy ASME
- závaznost aplikace jednotlivých částí ve spojení s ASME, Section VIII 

2.

PED a ASME:
- navrhování, výroba a přejímka
- možnost uplatnění předpisů jednotlivě a ve spojení ASME a PED

3.

Možnosti dodávek tlakových nádob:
Nádoby dodávané
- s certifikací a razidlem ASME
- v souladu s ASME VIII Div. 1 bez certifikace
- v souladu s ASME jako součást investičního celku jiného výrobce
- nádoba podle PED

4.

Výroba a dodávka výše uvedených tlakových nádob: 
- v rámci EU
- do zemí mimo rámec EU

5.

Navrhování, výroba a přejímka,: 
- základní materiály podle ASME IIa,  volba materiálů, možnost recertifikace a jejich použití
- použití základních materiálů podle evropských předpisů
- svařování ASME IX v návaznosti na ASME VIII Div.1,
- evropské  přepisy pro svařování a ASME

     

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

26. 4. až 27. 4. 2017, prezence 26. 4. 2017 v 9:00-9:30

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,-Kč

Daň DPH 21 %

903,-Kč

Celkem

  5 203,-Kč

 

    

 

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz