logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

    

 

TConsult semináře - podzim 2017

 
 
Seminář TC 1705
   
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 

  

Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení 
Aktualizace podle nového vydání evropské normy ČSN EN 13445:2015-2017 a norem ČSN EN 13480:2013  a ČSN EN 12952:2012 a ČSN EN 12953 v návaznosti na evropskou směrnici PED (2014/68/EU), zákon č. 90/2016 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a další světové předpisy,
 

který se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

25. října 2017

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

26. října 2017

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

8. listopadu 2016

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

9. listopadu 2016

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob EN 13445:2015-2017 a česká vydání norem pro  vodotrubné kotle EN 12952-3:2012-2016, válcové kotle ČSN EN 12953-3:2016-2016 a  pro průmyslová potrubí ČSN EN 13480-3:2013 a další problematiku pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazbě na novou evropskou  směrnici (PED) 2014/68/EU, zákon č. 90/2016 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Seminář je nově rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

Garant semináře:

    

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

       

 

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Pevnostní výpočty podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2015-2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2013), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3:2012-2016 a ČSN EN 12953-3:2012-2016), AD 2000 - Merkblätter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007. 

Základy Výpočtových metod: 
   - Metody výpočtů podle mezních stavů
   - Metody výpočtů podle napětí
   - Experimentální metody

Materiálové charakteristiky: 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Základní předpisy: evropská směrnice 2014/68/EU (PED - Pressure Equipment  Directive), zákon č. 90/2016 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.

Tlaková zkouška

  

Teorie a aplikované metody v uznávaných předpisech

Problematika tlakových zkoušek podle nového předpisu CEN/TS  764-8, nových  vydání ČSN EN 13445:2015, ČSN 13480:2013, ČSN 12952:2013 a ČSN 12953  a podle ostatních norem a světových předpisů.

Výpočtové metody - teorie a aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

25. 10. až 26. 10. 2017 (prezence 25. 10. 2017 v 9:00-9:30)

8. 11. až 9. 11. 2017 ( prezence 8. 11. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Cena celkem za 2 x 2 dny

  7 865 ,-Kč

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování.

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově poli vlevo Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 18. října 2017

   

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1705 - Tlaková zařízení - pevnostní výpočty s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

  

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz