logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

 

 

TConsult semináře - jaro 2018

 
Seminář TC 1801
  
 Tlaková zařízení podle nové směrnice 2014/68/EU (PED - Pressure Equipment Directive)
 a světových předpisů / EU / ČR - aktuální stav.
(Zákon č. 90/2016 Sb., č. 265/217 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.)
Nové vydání norem pro terminologii tlakových zařízení ČSN EN 764-1:2017-2018 
a kovových průmyslových potrubí
ČSN EN 13480:2017-2018. 
Normy pro netopené tlakové
nádoby ČSN EN 13445 a vodotrubné a válcové kotle  
ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, z hlediska výroby, svařování a zkoušení 
a související svářečské normy. 
    

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

      (rozsah semináře  2 dny) 

  

7. března 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

8. března 2018

( 9:00 - 15:30 )

(přestávky na oběd 12:00 - 12:30)

Rozsah semináře 2 dny.

       

Cílem konzultačního semináře je především konzultovat problémy nové směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED), příslušných zákonů č. 90/2016 Sb. a č. 265/2017 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.  a nového vydání norem ČSN EN 13480:2017 (Kovová průmyslová potrubí) a ČSN EN 764-1 (Slovník) a norem ČSN EN 13445 (Netopené tlakové nádoby), ČSN EN 12952 (vodotrubné kotle) a ČSN EN 12953 (válcové kotle) a dalších harmonizovaných norem. Dále konzultovat současný stav platné legislativy, technických norem a předpisů v oboru tlakových zařízení a oborech souvisejících, ve světových a EU předpisech a předpisech v ČR. Tento konzultační seminář je určen zájemcům o aktuální stav v uvedené problematice vzhledem ke stoupající potřebě rozšiřování dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení, v rámci dále uvedeného rozsahu problematiky.

V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.

    

Garanti semináře:

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

Ing. Jiří Podhora, CSc.

Soudní znalec v oboru svařování materiálů – Specializace na poruchy tlakových nádob, potrubí a ocelových konstrukcí; Evropský svářečský inženýr EWF; zpracovatel materiálových a svářečských částí norem ČSN EN 13445:2015-2017 a ČSN EN 13480:2013, včetně jejich změn; zpracovatel norem v TNK č. 70 - Svařování při ÚNMZ Praha.

       

Rámec konzultované problematiky

   

1.

Nová evropská směrnice 2014/68/EU (PED - Pressure Equipment Directive) a současný stav při aplikaci této směrnice (Zákon č. 90/2016 Sb, č. 265/2017 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb.) a zahraničních předpisů v oboru tlakových zařízení z hlediska konstrukce, výpočtů, materiálů, výroby a zkoušení.

2.

Nové vydání evropské normy pro terminologii tlakových zařízení ČSN EN 764-1:2017 (Slovník) a norma ČSN EN 13445 (Netopené tlakové nádoby - části 1, 2, 3, 4, 5 a 6) a rozdíly mezi vydáními 2010 a 2015-2018.

3.

Vydání  evropské normy ČSN EN 12952 (Vodotrubné kotle),  včetně ČSN EN 12952-1:2016 ( Obecné požadavky) a normy ČSN EN 12953 (Válcové kotle).

4.

Nové vydání evropské normy ČSN EN 13480:2017-2018 (Kovová průmyslová potrubí).

5.

Volba základních a svařovacích materiálů pro TZ podle nových evropských a mezinárodních norem.

6.

Stanovení a kvalifikace postupů svařování WPS protokolem WPQR podle nové dvouúrovňové normy ČSN EN ISO 15614-1:2017 a norem ČSN EN ISO 15614-7:2017 a ČSN EN ISO 15614-8:2017.

7.

Vazba mezi základními proměnnými nové normy pro zkoušení svářečů ČSN EN ISO 9606-1:2014 + Změna 2017 a novou technologickou normou ČSN EN ISO 15614-1:2017.

8.

Výroba a zpracování tlakových nádob a kovových průmyslových potrubí.

9.

Mezinárodní normy ČSN EN ISO pro DT zkoušení svarů tlakových zařízení a ocelových konstrukcí zavedené v roce 2014 až 2017

10.

Výpočtové metody pro navrhování částí tlakových zařízení podle světových a evropských předpisů a norem.

11.

Životnost tlakových zařízení, principy únavového posuzování a přístupy podle mezních stavů. Norma ČSN EN ISO 5817:2014 z hlediska únavy svarových spojů.

12.

Principy návrhů tlakových zařízení: DBF – Design by Formulae (návrh na základě vzorců), DBA – Design by Analysis (návrh na základě analýzy), DBE – Design by Experiments (návrh na základě experimentů) a posuzování životnosti tlakových zařízení z hlediska únavy a tečení.

13.

Tlakové zkoušky tlakových zařízení podle směrnice ( PED) a nová koncepce tlakových zkoušek podle ČSN P CEN/TS 764-8:2017 a podle evropských EN norem  pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445), kovová průmyslová potrubí (nové vydání ČSN EN 13480:2017-2018), vodotrubné kotle (ČSN EN 12952-3),  válcové kotle (ČSN EN 12953) a podle světových předpisů.

     

   

Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

7. 3. až 8. 3. 2018 (prezence 7. 3. 2018 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,- Kč

Daň DPH  21 %

903,- Kč

Celkem

 5 203,-  Kč

 

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

velká učebna,

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

MHD spojení z hlavního vlakového nádraží v Brně: 

Trolejbus č.31 ze stanice před nádražím (parčík vpravo před nádražím před hotelem Grand) na konečnou zastávku (Kalvodova) ve Šlapanicích (25 minut). Odtud Nádražní ulicí 5 minut chůze (směr nádraží). Je třeba zakoupit jízdenku na 3 pásma.

 

Automobilové spojení:

 

Dálnice D1 směr od Prahy - sjezdem EXIT 201 a vlevo směrem do Brna směr Brno-Slatina letiště (1 km), potom na semaforech vpravo ulicí Tuřanka, na dalších semaforech rovně ulicí Matlochova (300 m) a vpravo okolo hřbitova směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

Dálnice D1 směr od Olomouce - sjezdem EXIT 203, po 900 m sjezd z přivaděče a vlevo směr Brno-Slatina letiště,  500 m za kruhovým objezdem vlevo před hřbitovem směr Šlapanice (3000 m) do středu obce a vpravo ulicí Nádražní (300 m).

 

Směr od Hradce Králové - v Králově Poli vlevo Husovickým tunelem směr Židenice, Brno-Slatina letiště. Ve Slatině na semaforech vlevo směr Šlapanice do ulice Tuřanka a dále jako při příjezdu z Prahy.

 

Uzávěrka přihlášek: 28.  února 2018

    

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1801 - Tlaková zařízení podle 2014/68/EU (PED) s podrobnými informacemi  zde: 

závazná přihláška

 

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

    


   
Seminář TC 1802
   
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 

  

Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení. 
Aktualizace podle nových vydání evropských norem
ČSN EN 13445:2015-2017 (Netopené tlakové nádoby) a ČSN EN 13480:2017 (Kovová průmyslová potrubí) a norem ČSN EN 12952 (Vodotrubné kotle) a ČSN EN 12953 (Válcové kotle) v návaznosti na směrnici PED (2014/68/EU) a další světové předpisy.
 

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

11. dubna 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

12. dubna 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

18. dubna 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

19. dubna 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

Rozsah semináře 4 dny.

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob ČSN EN 13445:2014-2017, nové vydání normy pro kovová průmyslová potrubí ČSN EN 13480:2017 a vydání norem pro vodotrubné kotle ČSN EN 12952 a válcové kotle ČSN EN 12953 a další problematika pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou  směrnici 2014/68/EU. Seminář je rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
  

  

 Garant semináře:

  Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

,    

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2015-2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2017), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12953-3), AD 2000 - Merkblätter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle nové normy ČSN P CEN/TS  764-8:2017, nových  vydání ČSN EN 13445, 
ČSN 13480:2017, ČSN 12952 a ČSN 12953 
a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

11. 4. až 12. 4. 2018 (prezence 11. 4. 2018 v 9:00-9:30)

18. 4. až 19. 4. 2018 ( prezence 18. 4. 2018 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Celkem

  7 865 ,-Kč

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1802 - Tlaková zařízení - pevnostní výpočty s podrobnými informacemi  zde: 

od 1. 3. 2018

  

 


   

  

TConsult semináře - podzim 2018

 
Seminář TC 1803
      
 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ podle ASME / PED
 
Tlakové nádoby podle ASME Section VIII, Section II, Section V a Section IX 
  a porovnání metod navrhování a výroby podle ASME s platnou evropskou směrnicí PED.

       

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

     (rozsah semináře  2 dny) 

  

10. října 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

11. října 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

Rozsah semináře 2 dny.

       

Cílem semináře je informovat o světově uznávaných předpisech ASME a možnostech dodávek tlakových nádob s certifikací ASME, bez certifikace a případně ve spojení s platnými evropskými předpisy PED. 
Tento seminář je určen zájemcům o aktuální konzultace a informace v uvedené problematice, vzhledem k exportu firem a prohlubování odborných znalostí na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. 
Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné semináře o další světové předpisy, technické předpisy ASME, z hlediska navrhování,výroby a přejímky.
V průběhu semináře mají účastníci možnost konzultovat problematiku z praxe.

   

   

Přednášejícím semináře je autorizovaný inspektor:

    

Ing. Jan Ondrouch

ASME - autorizovaný inspektor a inspektor-supevizor. Držitel platných oprávnění ASME pro oblast ASME Section I, III, IV, VIII, X („Commissions“ AI, B, N, IS), ASME inspektor od r. 2001. Vedoucí auditor QMS. Inspektor dle PED a TPED. Vedoucí akreditovaného inspekčního a certifikačního orgánu TÜV Rheinland Česká republika s.r.o., notifikovaného pod č. 2595 pro oblast PED, TPED a CPR

       

Odborná náplň semináře - základní rozdělení:

   

1.

Předpisy ASME B&PV obecně a proces certifikace výrobce
- ASME Section VIII-1, 2, 3 – výrobní předpisy
- ASME Section II – materiály

- ASME Section IX – svařování
- ASME Section V – NDT 

2.

Základy informace o PED (2014/68/EU) - základní požadavky na bezpečnost a modulární struktura
- ASME Section VIII-1, 2, 3 -výrobní předpisy a jejich aplikace v evropském prostředí (PED)
- detaily ohledně svařování a NDT: ASME vs. PED (harmonizované normy EN)
- problematika materiálů: ASME vs. PED
- shrnutí požadavků ESR a PED a jejich splnění při použití ASME

     

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

10. 10. až 11. 10. 2018, prezence 10. 10. 2018 v 9:00-9:30

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,-Kč

Daň DPH 21 %

903,-Kč

Celkem

  5 203,-Kč

 

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

velká učebna,

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

 

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

 

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1803 - Tlaková zařízení - ASME BPV Code s podrobnými informacemi  zde: 

od 1. 9. 2018

  

 


   
 
Seminář TC 1804
  
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení. 
Aktualizace podle nových vydání evropských norem
ČSN EN 13445:2015-2017 (Netopené tlakové nádoby) a ČSN EN 13480:2017 (Kovová průmyslová potrubí) a norem ČSN EN 12952 (Vodotrubné kotle) a ČSN EN 12953 (Válcové kotle) v návaznosti na směrnici PED (2014/68/EU) a další světové předpisy.
 

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

14. listopadu 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

15. listopadu 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

21. listopadu 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

22. listopadu 2018

( 9:00 - 15:30 )

Rozsah semináře 4 dny.

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob ČSN EN 13445:2014-2017, nové vydání normy pro kovová průmyslová potrubí ČSN EN 13480:2017 a vydání norem pro vodotrubné kotle ČSN EN 12952 a válcové kotle ČSN EN 12953 a další problematika pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou  směrnici 2014/68/EU. Seminář je rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
   
  

Garant semináře:

    

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

       

 

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2015-2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2017), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12953-3), AD 2000 - Merkblätter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle nové normy ČSN P CEN/TS 764-8, nových  vydání ČSN EN 13445, 
ČSN 13480:2017, ČSN 12952 a ČSN 12953 
a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

25. 10. až 26. 10. 2017 (prezence 25. 10. 2017 v 9:00-9:30)

8. 11. až 9. 11. 2017 ( prezence 8. 11. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Cena celkem za 2 x 2 dny

  7 865 ,-Kč

    

Místo konání semináře je shodné s místem ubytování: 

 

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna, 

664 51 Šlapanice, Nádražní 58

 

GPS: 49°9'48.306"N, 16°43'36.49"E

 

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

Formulář závazné přihlášky na seminář TC 1804 - Tlaková zařízení - pevnostní výpočty s podrobnými informacemi  zde: 

od 15. 10. 2018