logo
vessels
tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc tc
TConsult Akce Předpisy Kontakty Objednávky Poradna

  

TConsult semináře - podzim 2018

 
Seminář TC 1803
      
 TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ podle ASME / PED
 
Tlakové nádoby podle ASME Section VIII, Section II, Section V a Section IX 
  a porovnání metod navrhování a výroby podle ASME s platnou evropskou směrnicí PED.

       

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:

     (rozsah semináře  2 dny) 

  

10. října 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

11. října 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

Rozsah semináře 2 dny.

       

Cílem semináře je informovat o světově uznávaných předpisech ASME a možnostech dodávek tlakových nádob s certifikací ASME, bez certifikace a případně ve spojení s platnými evropskými předpisy PED. 
Tento seminář je určen zájemcům o aktuální konzultace a informace v uvedené problematice, vzhledem k exportu firem a prohlubování odborných znalostí na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. 
Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních a doplňuje již uskutečněné semináře o další světové předpisy, technické předpisy ASME, z hlediska navrhování,výroby a přejímky.
V průběhu semináře mají účastníci možnost konzultovat problematiku z praxe.

   

   

Přednášejícím semináře je autorizovaný inspektor:

    

Ing. Jan Ondrouch

ASME - autorizovaný inspektor a inspektor-supevizor. Držitel platných oprávnění ASME pro oblast ASME Section I, III, IV, VIII, X („Commissions“ AI, B, N, IS), ASME inspektor od r. 2001. Vedoucí auditor QMS. Inspektor dle PED a TPED. Vedoucí akreditovaného inspekčního a certifikačního orgánu TÜV Rheinland Česká republika s.r.o., notifikovaného pod č. 2595 pro oblast PED, TPED a CPR

       

Odborná náplň semináře - základní rozdělení:

   

1.

Předpisy ASME B&PV obecně a proces certifikace výrobce
- ASME Section VIII-1, 2, 3 – výrobní předpisy
- ASME Section II – materiály

- ASME Section IX – svařování
- ASME Section V – NDT 

2.

Základy informace o PED (2014/68/EU) - základní požadavky na bezpečnost a modulární struktura
- ASME Section VIII-1, 2, 3 -výrobní předpisy a jejich aplikace v evropském prostředí (PED)
- detaily ohledně svařování a NDT: ASME vs. PED (harmonizované normy EN)
- problematika materiálů: ASME vs. PED
- shrnutí požadavků ESR a PED a jejich splnění při použití ASME

     

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

10. 10. až 11. 10. 2018, prezence 10. 10. 2018 v 9:00-9:30

 

Účastnický poplatek  / osoba

4 300,-Kč

Daň DPH 21 %

903,-Kč

Celkem

  5 203,-Kč

 

       

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz

  

 


   
 
Seminář TC 1804
  
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení. 
Aktualizace podle nových vydání evropských norem
ČSN EN 13445:2015-2017 (Netopené tlakové nádoby) a ČSN EN 13480:2017 (Kovová průmyslová potrubí) a norem ČSN EN 12952 (Vodotrubné kotle) a ČSN EN 12953 (Válcové kotle) v návaznosti na směrnici PED (2014/68/EU) a další světové předpisy.
 

Seminář se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna ve dnech:
(rozsah semináře 4 dny (2 x 2 dny)) 
  

14. listopadu 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

15. listopadu 2018

( 9:00 - 15:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

( přestávky na oběd 12:00 - 12:30 )

       

21. listopadu 2018

( 9:30 -16:00, prezence 9:00-9:30 )

22. listopadu 2018

( 9:00 - 15:30 )

Rozsah semináře 4 dny.

       

Cílem konzultačního semináře je problematika pevnostních výpočtů tlakových zařízení, zejména s ohledem na nové vydání evropské normy pro konstruování netopených tlakových nádob ČSN EN 13445:2014-2017, nové vydání normy pro kovová průmyslová potrubí ČSN EN 13480:2017 a vydání norem pro vodotrubné kotle ČSN EN 12952 a válcové kotle ČSN EN 12953 a další problematika pevnosti tlakových zařízení vzhledem k platným nebo přípustným metodám řešení, jejich správné volby podle jednotlivých světových předpisů a vazby na evropskou  směrnici 2014/68/EU. Seminář je rozšířen o řadu konečně prvkových analýz skořepin a uzlů, pro prokázání jejich skutečného chování při zatížení zejména přetlakem a objasnění základních principů výpočtových metod. Seminář je určen jak k aktualizaci, tak i k získání znalostí účastníků v rámcovém rozsahu uvedené problematiky s ohledem na stoupající potřebu rozšiřování exportu firem na všech stupních dodávek zařízení a investičních celků, jejichž součástí jsou tlaková zařízení. Seminář je součástí souboru konzultačních seminářů o tlakových zařízeních. Na základě častých požadavků odborných pracovníků firem řešících tlaková zařízení v praxi je seminář specializován na moderní pevnostní, stabilitní a únavové problémy těchto zařízení.
V průběhu semináře se konzultuje problematika z praxe účastníků. 

 

Na závěr semináře budou účastníkům předána osvědčení o absolvování.
   
  

Garant semináře:

    

Ing. Milan Babinský, CSc.

Soudní znalec oboru pevnostních výpočtů tlakových nádob a skořepin, spoluautor ČSN 69 0010 a zpracovatel výpočtových částí českého znění konzultovaného předpisu ČSN EN13445 a ČSN EN13480 a člen normalizačních komisí TNK 49, 50, 91 a 101 pro armatury, tlaková potrubí, tlakové nádoby a kotle. Autor software pro výpočet tlakových nádob PVESS.

       

 

Odborný rámec problematiky:

   

Základy problematiky výpočtů  tlakových zařízení
  

Základní problémy pevnostních výpočtů podle světově uznávaných výpočtových předpisů pro tlakové nádoby (ČSN EN 13445:2015-2017), kovová průmyslová potrubí (ČSN EN 13480:2017), vodotrubné a válcové kotle (ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12953-3), AD 2000 - Merkblätter, ASME BPV Code, PD 5500, CODAP, ČSN 69 0010 a GOST R 52857-2007

Výpočtové metody: 
   - Metody mezních stavů
   - Metody výpočtů napětí
   - Experimentální metody

Materiálová problematika 
   - Výpočty podle materiálových charakteristik
   - Výpočty podle dovolených namáhání

Konstruování a svařování ovlivňující pevnostní výpočty

Problematika tlakových zkoušek podle nové normy ČSN P CEN/TS 764-8, nových  vydání ČSN EN 13445, 
ČSN 13480:2017, ČSN 12952 a ČSN 12953 
a podle ostatních norem a světových předpisů.

  

Aplikované metody v uznávaných předpisech
  

počty membránových a rovných stěn

Výpočty přírubových spojů

Výpočty vyztužování otvorů

Výpočty lokálně zatížených stěn

Výpočty životnosti (únava, creep)

Metodika výběru výpočtových metod
  

Metodika výběru výpočtových metod
  

Dostupný software pro výpočet tlakových zařízení

 
Organizační pokyny a informace:

Datum konání: 

25. 10. až 26. 10. 2017 (prezence 25. 10. 2017 v 9:00-9:30)

8. 11. až 9. 11. 2017 ( prezence 8. 11. 2017 v 9:00-9:30)

 

Účastnický poplatek  / osoba

6 500 ,-Kč

Daň DPH 21 %

1 365 ,-Kč

Cena celkem za 2 x 2 dny

  7 865 ,-Kč

    

   

   

Ing. Dora Babinská - TConsult , Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

tel.: 604 576 642

e-mail: tconsult-brno@atlas.cz